ID.105/11.04.2019. Договор за електромонтажни работи в Клиника по интензивно лечение на нервни болести на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Предмет на договора:

Доставка и монтаж на табло за автоматично превключване на захранване в КЛИНИКА ПО ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД.

  1. ДОГОВОР №105/11.04.2019 г. с контрахент ЕТ „ИРИ АУТДООР - ИЛИЯ СТОЯНОВ“

Свързани статии: