ID.085/27.03.2019. Договор за предоставяне на услуга за мобилни телефони и за интернет и телефонна централа

Предмет на договора:

Договор за комплексна електронна съобщителна услуга, включваща услугите „Bisiness Voice“ и „Достъп до Интернет“.

  1. ДОГОВОР №85/27.03.2019 г. с контрахент „А1 България“ ЕАД
  2. ДОГОВОР №86/27.03.2019 г. (Анекс към ДОГОВОР №85/27.03.2019 г.) с контрахент „А1 България“ ЕАД

Свързани статии: