ID.321/12.12.2018. Договор за изработка на медицински бланки за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за изработка на медицински бланки за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, съгл. Приложение към настоящия договор.

  1. ДОГОВОР №321/12.12.2018 г., контрахент „ИНФОРМАТИКА БГ“ ООД

Свързани статии: