ID.291/26.11.2018. Договор за строително-монтажни работи - подмяна на канал в сутерен, сграда „Психиатрия“ на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за строително-монтажни работи - подмяна на канал в сутерен, сграда „Психиатрия“ на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  1. ДОГОВОР №291/26.11.2018 г., контрахент „ДИПРОМ“ ЕООД

Свързани статии: