ID.282/09.11.2018. Договор за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на подлежащи на обработка площи в МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

Предмет на договора:

Договор за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на подлежащи на обработка площи в МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

  1. ДОГОВОР №282/09.11.2018 г., контрахент „Петте Кьошета-ДДД“ ЕООД

Свързани статии: