ID.271/23.10.2018. Договор за извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови и приравнени към тях отпадъци

Предмет на договора:

Извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови и приравнени към тях отпадъци.

  1. ДОГОВОР №271/23.10.2018 г., контрахент „Астон Сервиз“ ООД 25.10.2018 г.

Свързани статии: