ID.247/25.09.2018. Договор за ремонтни дейности, свързани с привеждане на помещенията, предназначени за разполагане на КТ, в съответствие с нормативните изисквания

Предмет на договора:

Ремонтни дейности, свързани с привеждане на помещенията, предназначени за разполагане на КТ, в съответствие с нормативните изисквания.

  1. ДОГОВОР №247/25.09.2018 г., контрахент „БОМИТ“ ЕООД 26.09.2018 г.

Свързани статии: