ID.222/27.08.2018. Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и траспортиране до възложителя

Предмет на договора:

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и траспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.

  1. ДОГОВОР №222/27.08.2018 г., контрахент ДИНО 90 - Росен Несторов ЕТ 27.08.2018 г.

Свързани статии: