ID.186/02.07.2018. Договор за изгаряне на опасен отпадък от дейността на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Предмет на договора:

Договор за изгаряне на опасен отпадък от дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с адрес гр. София, 1113, ул. Д-р Любен Русев 1.

  1. ДОГОВОР №186/02.07.2018 г., контрахент ПУДООС, гр. София 01.08.2018 г.

Свързани статии: