ID.184/02.07.2018. Договор за абонаментно извършване на непрекъснат индивидуален дозиметричен контрол (ИДК) на служителите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Предмет на договора:

Договор за извършване на НЕПРЕКЪСНАТ ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ (ИДК) с помощта на термолуминесцентни дозиметри (ТЛД) на външното облъчване с фотонно лъчение на служителите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, работещи в среда на йонизиращи лъчения.

  1. ДОГОВОР №184/02.07.2018 г., контрахент Лаборатории ПРОТЕКТА ООД, гр. София 05.07.2018 г.

Свързани статии: