ID.174/20.06.2018. Договор за доставки на стоки по Приложение 1.

Предмет на договора:

Доставки на стоките по Приложение 1 от договора в съответствие с направеното ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от договора. Доставката на стоките за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МБАЛНП „Св. Наум“ се извършва на адрес гр. София, ул. Любен Русев 1.

  1. ДОГОВОР №174/20.06.2018 г., контрахент „Мела 05“ ЕООД 26.06.2018 г.

Свързани статии: