ID.124/04.05.2018. Договор за организиране и осъществяване на невъоръжена, денонощна охрана

Предмет на договора:

Организиране и осъществяване на невъоръжена, денонощна охрана на територията на МБАЛНП „Св. Наум“, София

  1. ДОГОВОР №124/04.05.2018 г., контрахент „Бат Секюрити“ ЕООД 04.05.2018 г.

Свързани статии: