ID.091/29.03.2018. Договор за извършване на абонаментна техническа поддръжка на ВОИ и ВиК

Предмет на договора:

Договор за извършване на абонаментна техническа поддръжка на ВОИ и ВиК и необходимите ремонти на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД.

  1. ДОГОВОР №91/29.03.2018 г. с контрахент Дипром ЕООД

Свързани статии: