ID.228/12.10.16. Договор за сметосъбиране и сметоизвозване на битови и приравнени към тях отпадъци

Предмет на договора:

Договор за сметосъбиране и сметоизвозване на битови и приравнени към тях отпадъци

  1. ДОГОВОР №228/12.10.2016 г., контрахент „АСТОН СЕРВИЗ“ ООД 12.10.2016 г.

Свързани статии: