ID.246/10.11.16. Договор за дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на подлежащи на обработка площи в обекти на МБАЛНП „Свети Наум” – София ЕАД

Предмет на договора:

Договор за дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на подлежащи на обработка площи в обекти на МБАЛНП „Свети Наум” – София ЕАД

  1. ДОГОВОР №246/10.11.2016 г. 10.11.2016 г.

Свързани статии: