ID.234/17.10.16. Договор за организиране и осъществяване на невъоръжена, денонощна охрана

Предмет на договора:

Договор за организиране и осъществяване на невъоръжена, денонощна охрана на територията на МБАЛНП „Св. Наум“, София

  1. ДОГОВОР №234/17.10.2016 г., контрахент „Бат Секюрити“ ЕООД 17.10.2016 г.

Свързани статии: