ID.180/29.07.16. Разпространение на специализирана информация, съгласно чл.27, ал.1 от Наредба №2 от 17/09.2003 година

Предмет на договора:

Разпространение на специализирана информация, съгласно чл.27, ал.1 от Наредба №2 от 17/09.2003 година

  1. ДОГОВОР №180/29.07.2016 г., контрахент Лаборатории ПРОТЕКТА ООД 29.07.2016 г.

Свързани статии: