ID.166/04.07.16. Извършване на непрекъснат индивидуален дозиметричен контрол (ИДК)

Предмет на договора:

Извършване на непрекъснат индивидуален дозиметричен контрол (ИДК) на служителите на МБАЛНП „Св. Наум“, работещи в среда на йонизиращи лъчения

  1. ДОГОВОР №166/04.07.2016 г., контрахент Лаборатории ПРОТЕКТА ООД 04.07.2016 г.

Свързани статии: