ID.163/30.06.16. Изгаряне на опасни отпадъци

Предмет на договора:

Изгаряне на опасни отпадъци от площадка на МБАЛНП „Св. Наум“

  1. ДОГОВОР №163/30.06.2016 г., контрахент ПУДООС, гр. София 30.06.2016 г.

Свързани статии: