ID.292/30.10.2017. Договор за извършване на СМР на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

ID.292/30.10.2017. Договор за извършване на СМР на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София id-292-30-10-2017-dogovor-za-izvarshvane-na-smr-na-teritoriata-na-mbalnp

Предмет на договора:

Договор за извършване на СМР на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. Договор №292/30.10.2017 г. с контрахент ЕТ Ремстрой - Атанас Стоянов

Свързани статии: