ID.219/04.07.2017. Договор за доставка на ново неупотребявано оборудване (видеоларингоскоп) за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Доставка на ново неупотребявано оборудване: видеоларингоскоп McGraph(r) MAC - производство на фирма MEDTRONIC и консумативи, за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  1. ДОГОВОР №219/04.07.2017 г. с контрахент „МЕДИЛОН“ ЕООД, гр. София

Свързани статии: