ID.086/22.03.2017. Договор за абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка на система за автоматизация на паркинг ePark на територията на МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

Предмет на договора:

Договор за абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка на система за автоматизация на паркинг ePark на територията на МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

  1. ДОГОВОР №86/22.03.2017 г.

Свързани статии: