ID.066/23.02.2017. Договор за доставка и инсталиране на ново неупотребявано специализирано компютърно-измервателно оборудване за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

Предмет на договора:

Договор за доставка и инсталиране на ново неупотребявано специализирано компютърно-измервателно оборудване за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

  1. ДОГОВОР №66/23.02.2017 г.

Свързани статии: