ID.258/06.11.2020. Договор за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на подлежащи на обработка площи в МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

Предмет на договора:

Договор за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) на подлежащи на обработка площи в договорираните с МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София обекти.

  1. ДОГОВОР №258/06.11.2020 г., контрахент „Петте Кьошета-ДДД“ ЕООД 10.11.2020 г.

Свързани статии: