ID.128/19.06.2020. Договор за абонаментно техническо обслужване на хладилни инсталации и съоръжения, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за техническо обслужване на абонаментен принцип на хладилни инсталации и съоръжения, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  1. ДОГОВОР №128/19.06.2020 г. с контрахент „АВИС-ЕЛ“ ООД, гр. София

Свързани статии: