ID.052/28.02.2020. Договор за абонаментно сервизно поддържане и ремонт на пожароизвестително оборудване на обекти в МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за абонаментно сервизно поддържане (профилактика) и ремонт (отстраняване на откритите неизправности) на:

  1. пожароизвестителна инсталация (ПИИ), изградена на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, намираща се в Клиника по нервни болести за интензивно лечение и Втора психиатрична клиника;
  2. безжична пожароизвестителна инсталация, изградена в архивно помещение на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД.
  1. ДОГОВОР №52/28.02.2020 г. с контрахент „Файър БГ“ ЕООД, гр. София

Свързани статии: