Д-р Таня Николов

АВТОБИОГРАФИЯ
Образование:
Тракийски Университет - Стара Загора, Медициински факултет
Медицинска степен:
магистър по медицина - 2010 година
Заемана длъжност:
Лекар-специализант по психиатрия при УСБАЛНП „Св. Наум“
Членство в научни и професионални организации:
Българско дружество по психиатрия, Български лекарски съюз
Чужди езици:
Английски, Сръбски, Руски

Свързани статии: