ВЪЗМОЖНОСТИ НА МРТ-АПАРАТА HITACHI PRONTO CT SCANNER

  1. Висококачествена диагностика на множество заболявания на Централната Нервна Система (ЦНС) - МС и други демиелинизиращи заболявания, мозъчно-съдови заболявания, епилепсия, мозъчни тумори, вестибуларни синдроми, деменции, екстрапирамидни заболявания, детски заболявания на ЦНС, заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък
  2. Прецизна диагностика на пациенти с МС и други демиелинизиращи заболявания, благодарение на високо-специализирани магнитно-резонансни протоколи и стандартизирани алгоритми.
  3. Използване на високо-специализирани подметодики (4D-ангиография, магнитно-резонансна спектроскопия), позоляващи качествена диагностика на мозъчно-съдови заболявания, интракраниални тумори и дисметаболитни заболявания на ЦНС.
  4. Прецизна диагностика на пациенти с епилепсия, включително деца с мозъчни малформации и терапевтичн-резистентна епилепсия.
  5. Възможност за диагностика на целия гръбначен стълб с едно изследване.
  6. Качествено изследване на коленни и тазобедрени стави.

Вижте ценоразписа »»»

Свързани статии: