Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница
[Маршрути][Адрес][Място]
С този навигационен инструмент (навигатор) Вие можете лесно да се ориентирате в района на болницата и да намерите сградите на необходимите Ви регистратури, кабинети, клиники и др. функционални центрове на болницата.