Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00105.Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по реда на Глава 26, чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана до определени лица, с предмет:

Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Мултилаб, Гама Мултилаб – Web, Гама – Мултилаб – КААВ, Гама Стор, Гама Диети, Гама Конт и Гама Калк.

 1. РЕШЕНИЕ Д-20/19.01.2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 2. ПУБЛИЧНА ПОКАНА № Д-131/19.01.2018 г.
 3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
 5. ОБРАЗЦИ И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор № 30/09.02.2018 г. с контрахент „Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и сие“ СД 21.02.2018 г.

 • Дата
  19.01.2018
 • Последна промяна
  05.03.2019