Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00140. Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до Възложителя, чрез сортиране по клиники на болнично пост ...

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предметът на обществената поръчка включва дейности по извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя, чрез сортиране по клиники на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.


Деловодна информация
00826 -
Д-1448  08/10/2019
не да
Обява
9093225

 1. Документация - заглавна страница
 2. Заповед Д-213/08.10.2019 г. за провеждане на процедура по обществена поръчка
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикувана обява за обществена поръчка. Изх.№ Д-1454/08.10.2019 г.
 5. Указания за участие
 6. Техническа спецификация
 7. Проект на договор
 8. Образци на документи

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи) • Дата
  08.10.2019
 • Последна промяна
  18.12.2019