Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00138.Доставка на компютърни конфигурации, лицензии и антивирусен софтуер за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на компютърни конфигурации, лицензии и антивирусен софтуер за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София


Деловодна информация
00826 -
Д-1379  24/09/2019
не да
Обява
9092740

 1. Документация - заглавна страница
 2. Заповед Д-201/24.09.2019 г. за избор на изпълнител на обществена поръчка
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Изх. №1379/24.09.2019 г.
 4. Информация за публикувана обява за обществена поръчка. Изх.№ Д-1382/24.09.2019 г.
 5. Техническа спецификация
 6. Указания за участие
 7. Проект на договор
 8. Образци на документи

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи) • Дата
  24.09.2019
 • Последна промяна
  08.10.2019