Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00128.Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до Възложителя, чрез сортиране по клиники/отделения на болн ...

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до Възложителя, чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали


Деловодна информация
00826 -
Д-521  13/03/2019
не да
Обява
9086684

 1. Документация - заглавна страница
 2. Заповед Д-79/13.03.2019 г. за провеждане на процедура по обществена поръчка
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикувана обява за обществена поръчка. Изх.№ Д-522/13.03.2019 г.
 5. Указания за участие
 6. Техническа спецификация
 7. Проект на договор
 8. Образци на документи

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи) • Дата
  13.03.2019
 • Последна промяна
  15.05.2019