Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00091.Доставка на лекарствени продукти, предназначени за пациенти на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД със заповеди за финансово подпомагане от Директора на Център „Фонд за лечен ...

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на лекарствени продукти, предназначени за пациенти на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД със заповеди за финансово подпомагане от Директора на Център „Фонд за лечение на деца“ по три обособени позиции


Деловодна информация
00826 -
Д-1603 03/07/2017
не да
Обява
9065855

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-156/03.07.2017 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява
 5. Указания към участниците
 6. Техническа спецификация
 7. Проект на договор

 8. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  1. Информация за публикуваната обява. Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти. 11.07.2017 г.
  2. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти. 11.07.2017 г.
  3. Съобщение Д-1676/18.07.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка 18.07.2017 г.

 • Дата
  03.07.2017
 • Последна промяна
  24.07.2017