Договори на МБАЛНП «Св.Наум» ЕАД с допълнителни здравноосигурителни фондове

МБАЛНП «Св.Наум» ЕАД има сключени договори за предоставяне на здравни услуги на пациенти, имащи застрахователни полици със съотвените здравноосигурителни дружества


  • Дата
    04.08.2013
  • Последна промяна
    12.02.2019