Клиника за интензивно лечение на нервни болести

Нов метод чисти антитела при автоимунни заболявания

Доц. Милена Миланова - началник Клиника за интензивно лечение на нервни болести към УМБАЛНП „Св. Наум“, представя терапевтичната плазмафереза.

Клиниката работи основно с тежки неврологични заболявания, заболявания на нервно мускулното предаване, мозъчно-съдови болести, инсулти, тежки форми на епилепсия и др. Благодарение на модерното оборудване и апаратура могат да се направят всички видове изследвания като електромиография, електроенцефалография, доплерова сонография и тромболиза. От тази година се извършва и нов метод за изследване нарушенията на съня чрез полисомнографската лаборатория.

Публикувано в Credoweb (29.04.2015 г.)

Ръководство
Структура

Клиниката за интензивно лечение на нервни болести при МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД – София е с III-то ниво на компетентност за лечение на спешни неврологични състояния при възрастни.

Клиниката за интензивно лечение на неврологичните заболявания е уникално по своята същност звено, в което се извършва продължителна изкуствена белодробна вентилация при болни с тежки неврологични заболявания и остра дихателна недостатъчност (остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия тип Гилен–Баре, тежки миастенни кризи, продължителни епилептични припадъци и др.)

В клиниката съществува възможност за продължително мониториране на виталните функции, включително електроенцефалограма на заболявания на централната и периферна нервна система. На базата на клиниката съществува уникална възможност за осъществяване на практически всички изследвания в неврология, както и обезпеченост със съответните специалисти с официални сертификати за електоенцелография, електромиография, полисомиография, доплерова сонография. По този начин в клиниката може да се завърши изцяло диагностично-лечебния процес при практически всички спешни и планови неврологични болни.

Клиниката разполага с 9 реанимационни легла с монитори и апарати за изкуствено дишане, неврологични легла и съответните специалисти по неврология и анестезиология. В клиниката се извършват изследвания на разстройство на съня. Диагностицират се и се лекуват болни от цялата страна с нарушение на съня и бодърстването, нощна епилепсия, нарколепсия и др. Клиниката е оборудвана със съвременна диагностична апаратура и високоспециализирани кадри обучавани у нас и в чужбина.

Клиниката разполага с полисомонографски и полиграфски апарат, възможности за CPAP и BiPAP титриране и лечение на практически всички разстройства на съня и бодърстването.

Със своята обезпеченост с кадри и апаратура клиниката е основен диагностичен, лечебен и учебен и методичен център в България по отношение на интензивно лечение на нервните болести и медицина на съня.

Екип:::Отделение по нервни болести за лечение на инсулти
Екип:::Отделение за интензивно лечение
Контакти
Служебен телефон: 02 9702 221
Д-р Георги Стоилов 02 9702 221
Спешен кабинет: 02 9702 130
  1. 24-часово спешно медицинско обслужване на тежки неврологични заболявания.
  2. от 14.00 ч. до 08.00 ч. на следващия ден спешно медицинско обслужване на психиатрично болни.
Фото галерия

Свързани статии: