Клиника по нервни болести за двигателни нарушения

Лечение на двигателни нарушения при Паркинсонова болест

Клиниката по нервни болести за двигателни нарушения прилага съвременни подходи в лечението на усложнения при Паркинсонова болест. Компютърната томография е стандарт в диагностиката. Транскраниалната магнитна стимулация е нов метод, който лекува двигателните нарушения.

Публикувано в Credoweb (30.04.2015 г.)

Ръководство
Структура

Клиника по Двигателни нарушения разполага с две отделения с по 16 болнични легла всяко неврологично отделение.

I-во неврологично отделение по Паркинсонова болест и II-ро неврологично отделение по Множествена склероза.

В клиниката се извършва:

  • консултативна, диагностична и лечебна дейност, наблюдение на болните с насоченост предимнно към болните с двигателни, дегенеративни и демиелинизиращи заболявания, заболявания на периферната нервна система и др.
  • профилактична дейност.
  • в клиниката се извършват на високо професионално ниво всички съвременни диагностични изследвания (ЕМГ, ЕЕГ, Евокирани зрителни и слухови потенциали, SPECT, доплерова сонография)
  • провеждат се клинични проучвания за лечение на Множествена склероза и Паркинсонова болест.
  • експертиза на работоспособността на пациентите
  • санитарна обработка на болните
  • активно наблюдение на болни
  • обучение на студенти и специализанти.
  • учебна и научна дейност
  • води и издава медицински документи, свързани с дейността на клиниката.
Екип:::Първо отделение по Паркинсонова болест
ЛЕКАРИ:
Екип:::Второ отделение по множествена склероза
ЛЕКАРИ:
Контакти
Доц. д-р Соня Иванова Христова-Чакмакова - 02/ 9702 205
Д-р Антония Мургова - 02/ 9702 202
Д-р Елица Михайлова - 02/9702 202
Д-р Стефан Райков Нанов - 02/9702 206
Д-р Кристиан Йодранов - 02/9702 206
Фото галерия

Свързани статии: