Лекари специализанти по нервни болести Изх. №Д-369/12.02.24 г.

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум” ЕАД, гр. София на основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда и във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява следните свободни места:

  1. Лекар специализант по нервни болести – 2 бр. - по едно място в Клиника за интензивно лечение на нервни болести и Клиника по нервни болести за двигателни нарушения.

За повече информация вижте приложения файл 13.02.2024 г.

Документите се подават в Сектор „Човешки ресурси” при специалист човешки ресурси в срок до 13.03.2024 г. всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

  • Дата
    13.02.2024 13:33:33
  • Краен срок
    13.03.2024 16:00:00

Свързани статии: