Лекари специализанти по нервни болести и психиатрия Изх. №Д-2317/12.12.23 г.

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум” ЕАД, гр. София на основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда и във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява следните свободни места:

 1. Лекар специализант по нервни болести – 3 бр. по едно място в Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния, Клиника за интензивно лечение на нервни болести и Клиника по нервни болести за невродегеративни и периферно-нервни заболявания;
 2. Лекар специализант по психиатрия – 1 бр. към Втора психиатрична клиника.

За повече информация вижте приложения файл 12.12.2023 г.

Документите се подават в Сектор „Човешки ресурси” при специалист човешки ресурси в срок до 17.01.2024 г. всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

 • Дата
  12.12.2023 14:58:20
 • Краен срок
  17.01.2024 16:00:00

Решения на комисиите:

 1. Протокол от 07.02.2024 г., Клиника по нервни болести за невродегеративни и периферно-нервни заболявания 07.02.2024 г.
 2. Протокол от 07.02.2024 г., Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния 07.02.2024 г.
 3. Протокол от 07.02.2024 г., Втора психиатрична клиника 07.02.2024 г.

Свързани статии: