Лекари специализанти Изх. №Д-1763/02.10.23 г.

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум” ЕАД, гр. София на основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда и във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява следните свободни места:

 1. Лекар специализант по нервни болести – 3 бр. по едно място в Клиника по нервни болести за двигателни нарушения, второ отделение по множествена склероза, клиника по нервни болести за пароксизмални състояния, второ отделение за епилепсия, клиника за интензивно лечение на нервни болести, отделение за интензивно лечение.
 2. Лекар специализант по клинична лаборатория – 1 бр.
 3. Лекар специализант по образна диагностика – 1 бр.
 4. Лекар специализант по физикална и рехабилитационна медицина- 1 бр.
 5. Лекар специализант по психиатрия – 1 бр.

За повече информация вижте приложения файл 02.10.2023 г.

Документите се подават в Сектор „Човешки ресурси” при специалист човешки ресурси в срок до 03.11.2023 г. всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

 • Дата
  02.10.2023 14:58:20
 • Краен срок
  03.11.2023 16:00:00

Решения на комисиите:

 1. Решение на комисията, съгл. Заповед №294/13.11.2023 г. на Изпълнителния директор 23.11.2023 г.
 2. Решение на комисията, съгл. Заповед №308/22.11.2023 г. на Изпълнителния директор 23.11.2023 г.
 3. Решение на комисията, съгл. Заповед №309/22.11.2023 г. на Изпълнителния директор 24.11.2023 г.
 4. Решение на комисията, съгл. Заповед №310/22.11.2023 г. на Изпълнителния директор 24.11.2023 г.

Свързани статии: