ОБЯВИ ЗА РАБОТА (свободни места)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум” ЕАД, гр. София обявява следните свободни места:

 1. Лекар в клиника по нервни болести и неврорехабилитация

  МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД търси лекар със специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ при намален 7-часов работен ден.

  Провежда диагностична, лечебна и профилактична дейност на пациентите в клиниката.

  Образование: магистър лекар, със специалност ОФРМ.

  Ние предлагаме:

  • трудов договор, редовно заплащане, социални и здравни осигуровки;
  • към основното трудово възнаграждение се начислява % прослужено време;
  • много добри битови условия;
  • допълнителен отпуск за работа при специфични условия на труд.
 2. Лекар психиатър

  МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД търси лекар със специалност психиатрия при намален 7-часов работен ден.

  Провежда диагностична, лечебна и профилактична дейност на пациентите в клиниката по психиатрия.

  Образование: магистър лекар, със специалност психиатрия.

  Ние предлагаме:

  • трудов договор, редовно заплащане, социални и здравни осигуровки;
  • към основното трудово възнаграждение се начислява % прослужено време;
  • много добри битови условия;
  • допълнителен отпуск за работа при специфични условия на труд.
 3. КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ И ПЕРИФЕРНО-НЕРВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

  ТЪРСИМ ЗДРАВНИ АСИСТЕНТИ!

  В Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания на МБАЛНП “Св. Наум” търсим амбициозни студенти по медицина (поне 3-ти курс) за длъжност „Здравен асистент“.

  Работното време е напълно съобразено с лекциите, упражненията и изпитите.

  Предлагаме редовно възнаграждение, работа в приятелски настроен и сплотен млад колектив, възможности за посещение на национални научни форуми и за специализация по неврология.

  При интерес заповядайте на място в КЛИНИКАТА

  доц. Д. Богданова, началник клиника 02/9702 180 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 4. Здравен асистент в Клиника по нервни болести или в Клиника по психиатрия

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  • Предоставя базови здравни грижи чрез дейности, подпомагащи пациента при удовлетворяване на основните жизнени потребности.

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЕMAНАTА ДЛЪЖНОСТ:

  • Завършено средно образование с професионална квалифиакция „Здравен асистент” или студент „Медицина”/„Здравни грижи” – 3-ти курс или нагоре;
  • Добри комуникационни умения;
  • Умение за работа с медицинска документация;
  • Стаж като санитар ще се счита за предимство.
 5. Mедицински сестри в клиника за интензивно лечение на нервни болести

  Изисквания:

  • Висше - образователно-квалификационна степен: медицинска сестра.
  • Извършва манипулации, лечебни процедури, и организира диагностичните изследвания на пациентите.
  • Приема постъпващите болни, лично извършва обработката, помага при настаняването им.
  • Извършва непрeкъснато наблюдение и своевременно сигнализира при промяна на виталните функции на болните с тежки неврологична заболявания. Поддържа проходимостта на горните дихателни пътища и провежда изкуствено хранене.

  Условия:

  • Работа на смени, при много добри битови условия.
 6. Mедицинска сестра в неврологична и психиатрична клиника

  Изисквания:

  • Образователно-квалификационна степен: медицинска сестра.
  • Да подобрява и осигурява необходимото качество на здравни грижи за болните.
  • Да приема постъпващите болни и да помага при настаняването им.
  • Организира и контролира дейността на санитарите.
  • Подготвя и придружава пациентите за консултации, изследвания и лекарски манипулации.
  • Участва в изписването на лекарствата, приема, проверява и подрежда получените медикаменти от аптеката.

  Условия:

  • Работа на смени - дневни и нощни, при много добри битови условия.
 7. Санитар (за неврология и психиатрия)

  Изисквания:

  • Да извършва текущо и основно почистване и дезинфекция.
  • Да доставя храната на болните от кухнята.
  • Да измива чиниите и други кухненски съдове и да ги дезинфекция.
  • Да участва при подготовка на леглото при приемане на нов болен и обслужване на болните пациенти.

  Условия:

  • Редовно заплащане, трудов договор, социални и здравни осигуровки.
  • Работно облекло.
  • Работа на смени - дневни и нощни, при много добри битови условия.

Документите се подават в сектор „Човешки ресурси” при специалист човешки ресурси всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Свързани статии: