Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Регистратура

Записване на пациенти за всички комисии и прегледи на територията на болницата
Работно време от понеделник до петък от 8.00 - 15.30 ч.
Информация: 02/9702 121

Информация

Работно време от понеделник до петък от 8.00 - 15.30 ч.
Информация: 02/9702 117


Спешно отделение за диагностично уточняване до 24 часа
02/9702 130

Сертификати

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност
Разрешение за осъществяване на лечебна дейност
Акредитация
Акредитация на Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия «Свети Наум ЕАД» ЕАД, гр. София
Експертен център по дистонии
Експертен център по дистонии
Експертен център по редки заболявания
Експертен център по редки заболявания

 

OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 T-SPOT.TB