Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00089.Доставка и инсталиране на UPS система 160kVA/144kW за нуждите на отделение по „Образна диагностика“ при МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка и инсталиране на UPS система 160kVA/144kW за нуждите на отделение по „Образна диагностика“ при МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД


Деловодна информация
00826 -
Д-1570 27/06/2017
не да
Обява
9065672

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-147/27.06.2017 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява
 5. Указания към участниците
 6. Техническа спецификация
 7. Проект на договор

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи) • Дата
  27.06.2017
 • Последна промяна
  01.08.2017