Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Договори на МБАЛНП «Св.Наум» ЕАД с допълнителни здравноосигурителни фондове

  1. ЗД „ОЗОК Инс“ АД – за оказване на болнична и извънболнична помощ
  2. Застрахователна компания „Медико - 21“ АД – оказване на болнична и извънболнична помощ
  3. Застрахователно акционерно дружество България АД – за оказване на болнична и извънболнична медицинска помощ

  • Дата
    04.08.2013
  • Последна промяна
    24.10.2017